Stockum

Partnerkapcsolat Stockum és Magyaregregy között


A mai világban lehetőség van külföldi utazásokra idegen országok, népek megismerésére, a világban mindenütt barátokkal találkozhatunk. Néha örülünk egy képeslapnak vagy egy levélnek, amit távoli országokból kapunk.

A barátság nem ismer határokat, távolságot és különböző nyelveket. Ez jellemző a mi kapcsolatunkra is, amely létrejött a mi kis falunk Magyaregregy és a tőlünk 1300 km távolságra lévő Stockum között. Ez a kapcsolat közel 25 éves. 25 év az ember életében is hosszú idő, talán még hosszabbnak tűnik a 25 év két egymástól 1300 km-re lévő falu lakosainak barátságában. Ez a barátság a nagy távolság ellenére is kiállta a próbát és még ma is virágzik. 

Hogyan is kezdődött ez a kapcsolat és hogyan sikerült még a mai napig is fennmaradnia?

Stockum Németországban az Észak – Rajnai Westfaliában található. Közel van a Ruhr vidékhez. 
Tekintsünk vissza a múltba és idézzük fel néhány fontos mozzanatát. Már az 1980-as évek végén érezhető volt, hogy Magyarország gazdasági és politikai életében változások következnek be. Az itteni emberek is látták, érezték a problémákat. pl. a komlói feketeszénbánya megszűnőben, a helyi TSZ felbomlóban volt. Így az emberek elkezdtek új megélhetési formákban gondolkodni.
Mivel a környékünk szép természeti adottságokkal - csodálatos felszíni formák, szabadtéri strand, vár, kegytemplom, tiszta levegő – rendelkezik, így szóba került a falusi turizmus lehetősége. A faluban megalakult a Faluszépítők és Vendégfogadók Egyesülete, amelynek elnöke Ludán György lett. Komoly tervei voltak a falusi vendéglátással, hisz foglalkozott a gondolattal, hogy telkén panziót is épít.

1989. szeptember 2-3-án részt vett Ludán György az akkori magyaregregyi tanácselnökkel Lévai Józseffel Balatonfüreden a Falusi Vendégfogadók találkozóján. Az előadó magyar részről Dr. Csáky Csaba elnök, a német részről „Üdülés a parasztudvarban” mozgalom elnöke, Frau Mária Meier-Gresshoff volt. Itt ismerkedett meg Lévai József, akkori tanácselnökünk és Ludán György, Mária Berghoff és Heinz Berghoff stockumi vendégfogadókkal. Ludán György meghívta őket Magyaregregyre saját lakásába. Ők elfogadták a meghívást és jó pár napot töltöttek a Ludán családnál Magyaregregyen. Közben megismerkedtek Gallusz József komlói tanácselnökkel, Alföldi József Komló gazdasági vezetőjével is. Ellátogattak Werner Imre kárászi plébános úrhoz is s találkoztak Magyaregregy lakóival. 

Hazaérkezve Stockumba a Berghoff házaspár beszámolt a Magyarországon szerzett tapasztalatairól, az itt élő embereke vendégszeretetéről. Az akkori stockumi polgármesterrel, József Krendellel folytatott beszélgetés után született meg a gondolat, hogy jó lenne partnerkapcsolatot létesíteni a két falu között. Kikérték a stockumi egyesületek és polgárok véleményét is. Kis gondot okozott a nagy távolság. /1300 km/ A kapcsolat létrehozását Ferdi Tillmann – aki akkor a Budestagban dolgozott képviselőként, szintén támogatta. Habsburg Ottó is üdvözölte, jónak látta a kapcsolat létrejöttét. Közben Magyaregregyről megérkezett az első levél Stockumba, amelyet Ludán György írt, hogy szeretettel várunk egy stockumi küldöttséget.

1990. szeptember 9-én elindult egy 17 fős küldöttség Magyaregregyre, amelyet szeptember 10-én 13 órakor a Budapesti Keleti Pályaudvaron fogadtunk nagy izgalommal; Fülöp József, Ludán György és Streit József voltak jelen.
A küldöttséget Pécsre a Hunyor szállodába vittünk, itt fogadta őket Lévai József tanácselnökünk.
Másnap délelőtt megtekintették a várost, külön busszal indultak Harkányba, majd délután érkeztek Magyaregregyre. A cukrászdában fogadtuk őket, majd megtekintették a falut. A munkásklubban az egregyi iskolások adtak egy rövid műsort, majd a vendégek is kedveskedtek néhány német dallal harmonika kíséretében. Ezen a találkozón jelen volt Hanns Rehfeld német alkonsul, aki Pécsen lakott. A találkozó egy vacsorával fejeződött be a Herbert féle Babinában. Szeptember 12-én indultak vissza vonattal Németországba.

Hazaérkezésük után hamarosan kaptunk egy meghívó levelet Stockumból. A meghívást elfogadtuk és 10 fővel útnak indultunk az ismeretlenbe, 1991. szeptember 23-án egy 12 személyes mikróbusszal.
Résztvevők:
Ludán György és felesége Erzsi
Streit József és felesége Irénke
Fülöp József és felesége Ildikó
Varga József és felesége Rózsika
Herbert Nándor és felesége Magdika
két gépkocsivezető

A polgármester és családja fogadott bennünket a lakásunkon. Szállásunk egy panzióban volt a fő téren. Másnap megismerkedtünk a falu nevezetességeivel. Szombaton este a Hubertus Halléban egy nagyon emlékezetes estén vettünk részt, ahol több százan voltak jelen. Itt elhangzott Josef Krengel, a stockumi polgármester beszéde, majd a Magyaregregyiek nevében Streit József beszélt. Ekkor mondta Josef Krengel beszédében:
„Én biztos vagyok abban, hogy ebből a kapcsolatból mindkét fél sokat fog tanulni és új élményekkel gazdagszik. A népek Európában és az egész világon csak békében tudnak együtt élni, megérteni és megismernünk egymást. A kapcsolat a két falu között lehetne egy apró kövecske, a népek egyetértésének nagy mozaikjában. 
Én eltudom képzelni, hogy a most elkezdődő barátság egy hosszantartó partnerkapcsolattá fejlődik.”

Ekkor éreztük, hogy Stockum részéről a szándék komoly. A Partnerkapcsolat végleges megpecsételése előtt a Krengel és a a Pieper házaspár két alkalommal is eltöltött pár napot Magyaregregyen tájékozódás végett.
1992 október 9-én a két település között hivatalosan is létrejött a partner kapcsolat. A két fél aláírta a szerződést; Magyaregregy részéről Fóris Istvánné polgármester, Stockum részéről Josef Krengel. Amikor a mi kis delegációnk hazatért Stockumból egy hársfát kaptunk ajándékba, melyet el is ültettünk az akkori Stockum parkba. A szerződés aláírásakor mi egy tölgyfát ajándékoztunk, mely Stockum egyik terét díszíti.

1993. szeptember 30.-én látogatott az első magyaregregyi nagy csoport 30 fővel Stockumba. A csoport tagjai családoknál laktak, így már akkor kialakultak a barátságok. Ők is megismerkedtek a falu és környékének nevezetességeivel. Részt vettek a vasárnapi szentmisén, amelyet a mi plébánosunk Werner Imre tartott. Amikor a csoport hazaért, megalakult nálunk is a Stockum – Magyaregregy Baráti Kör, a stockumi mintára. 

Így létezett a Faluszépítők és Vendégfogadók Egyesülete Ludán György vezetésével, illetve a Magyaregregy Stockum Baráti Kör Streit József vezetésével. Azóta szinte évente váltogatták egymást a csoportok. Ezekből kiemelek egy párat; nemcsak a felnőttek, hanem az iskolás gyerekek is látogatták egymást. A gyerekek mindkét helyen családoknál laktak, így lehetőség nyílt a nyelv gyakorlására is. A csoportok utazásához a stockumiak is jelentős segítséget adtak. A helyi baráti kör is igyekezett hozzájárulni a költségekhez, pl. 1994. márciusában bált rendeztünk az Arnold házban, a befolyt összeget a gyerekek kirándulására fordítottunk.
1994. június 25-től július 3-ig tartózkodott az első iskolás csoport Stockumban. /23 gyerek és 3 kísérő/ Élményekkel gazdagon tértek haza; ellátogattak Winterbergbe, Ruhr folyó forrásához, Sorpe tóhoz, ahol a Vizi erőművet, míg Sunderban az írásos nevezetességeket tekinthették meg.

1995. július 20-25-ig került sor a stockumi gyerekek és kísérőik viszontlátogatására. Mi is igyekeztünk változatos programot összeállítani. A csoportok soha nem jöttek üres kézzel, ekkor is küldött a kinti Nőegylet az iskolának és az óvodának 1000 DM, valamint a kinti zenészegyesület 500 DM adományozott hangszerek vásárlására.

1996. május 8-án a magyaregregyi házaspáros tánccsoport is ellátogatott Stockumba 44 fővel, ahol színvonalas műsort adtak az ottaniak tetszésére. Közben több magánlátogatás is történt a két falu között. 
A csoportos látogatások közül a következőket említem meg: 1997. február 26-án a stockumi vezetőség részt vett a magyaregregyi címer és zászló szentelésének ünnepén. 1997. július 3.-tól július 10-ig látogattak az egregyi iskolások másodszor Stockumba. Ezt a stockumi gyerekek 1999-ben viszonozták.
1997 október2-5-ig 36 fős csoport érkezett az önkormányzat meghívására, részt vettek a templom újbóli felszentelésén, amelyek felújításához ők is jelentősen hozzájárultak.

1998. októberében meglátogatott minket a stockumi Mandalin zenekar, műsort adtak a sírház harangjának felszentelésén. Közben 1997 novemberében a Baráti Kör vezetőségében változás történt, az elnök Fülöp József lett, aki azóta is vezeti a csoportot.

2011. nyarán a kapcsolat 20 éves jubileumának megünneplésére került sor Magyaregregyen, ahol színvonalas megemlékezésen gondoltunk vissza az elmúlt évek eseményeire. Ebből az alkalomból a stockumiak egy emléktáblát ajándékoztak a falunak, amely az új Stockum parkot díszíti.
A következő évben mi utaztunk Stockumba, ahol folytatódott a jubileumi ünnepség.  A Sundeni Városházán Magyaregregy polgármestere Fülöpné Rákosa Ildikó és Sunden város polgármestere Detlef Lins a város Aranykönyvében aláírásukkal szentesítették a partnerkapcsolatot. Ekkor a magyaregregyiek egy szép faragott „Életfát” ajándékoztak Stockumnak, amelyet a templomkertben állítottak fel.

Az elmúlt 20 év alatt nagyon sok segítséget, támogatást kaptunk barátainktól, amelyekért nagy hálával tartozunk. Ezek közül néhányat említünk; két teherautó ruha, ravatalozó építése, lélekharang, templom tetejének felújítása, stációk építése, iskolai és óvodai felszerelések, függönyök, hangszerek, stb.
Mindezekért köszönetet mondunk az egész falu nevében. Külön köszönetet mondunk, azoknak a személyeknek (Stockum és Magyaregregy részéről is), akik élen jártak e kapcsolat létrehozásában és munkájukkal segítették és segítik, hogy a kapcsolat tovább éljen.
Már csak azt szeretnénk, hogy a partnerkapcsolat úgy erősödne és virágozna, ahogy a két fa  - a tölgyfa Stockumba, a hársfa Magyaregregyen – nő és erősödik.

Ha nekünk, akik a barátságot létrehoztuk nem is sikerült megmásznunk a hársfát, ahogy Ludán György szerette volna, reméljük az utánunk jövőknek majd sikerülni fog, hisz a gyökerek és a ágak mindig erősebbek lesznek.

Tisztelettel: Streit József
Weboldalunk sütiket használ. Az oldal böngészésével Ön automatikusan hozzájárul ehhez (a sütikről bővebben itt olvashat)
Rendben